2021-10-17 19:51:32 Find the results of "

nghị định 06

" for you

Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn quản lý chất lượng thi công ...

Việc phân loại công trình theo công năng sử dụng được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 06/2021. Nghị định 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/01/2021 và thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015. >> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định những ...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (22/09/2021)

06/2021/NĐ-CP - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ...

Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng

2021-01-29 (1)

2021-01-29 (1) Title. 2021-01-29 (1) Created Date. 1/29/2021 6:03:27 PM.

Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức. Tải Văn bản tiếng Việt. Tải Văn bản tiếng Anh.

Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp

Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Nghị định 06/2016/NĐ-CP quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ ...

Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình với các quy định về quản lý nội dung thông tin, chất lượng giá, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam; thu xem kênh chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh.

Nghị định 06/2021 về quản lý chất lượng, bảo trì công trình ...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành. - Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày 26/01/2021 thì loại và cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

Nghị định 06/2013/NĐ-CP bảo vệ cơ quan doanh nghiệp

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 06/2013/NĐ-CP về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra, đối với một số trường hợp đặc biệt, Nghị định cho phép các cơ quan, đơn vị trên được kí hợp đồng dịch vụ bảo vệ theo hình thức hợp đồng công việc, hợp ...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về ...

Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.